Poděkování a odkazy

Na této stránce bych rád poděkoval několika lidem a firmám, které mi velmi pomáhají, a kteří se spolupodíleli i na těchto stránkách.

V první řadě bych rád poděkoval firmě Design Development a firmě 1845 holding za jejich podporu – jmenovitě především panu Jeanu Michelovi Kollymu (design-development.cz; 1845.cz). 

Dále mému nejlepšímu kamarádovi a zároveň mému managerovi Jakubovi Russovi, který mi v životě pomohl vždy, když jsem to nejvíce potřeboval.

Tiskárně Termotisk, která mé návrhy přepracovává do konečné podoby uměleckých grafik. Velmi na této firmě oceňuji kvalitní práci a zejména přátelský přístup a příjemnou atmosféru, která doprovází každou návštěvu (www.termotisk.cz).

Výborným grafikům Lukáši Horákovi a Petru Ledeckému, jenž mé práce graficky zpracovávají a následně je připravují pro tisk nebo pro jinou řemeslnou výrobu.

Panu Jiřímu Doležalovi, který založil úžasný projekt uměleckého časopisu ATELIÉR Art (www.ateliermagazin.cz), s nímž moc rád spolupracuji, a který pravidelně uveřejňuje mé články a statě o významu a symbolice jednotlivých obrazů, čehož si velmi vážím. V současnosti se tento koncept rozvíjí i do podoby mezinárodního výtvarného veletrhu Ateliér ART Fest (www.atelierartfest.cz), jenž podporuji, a kterého se také zúčastním.

Také děkuji skvělému kamarádovi Janu Prokůpkovi za jeho profesionální překlady do anglického jazyka, milé kamarádce Julii Stefjuk za profesionální překlady do jazyka ruského a také panu profesorovi Pavlu Kockovi za odborné překlady do jazyka latinského. 

Panu profesorovi z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Davidu Říhovi za cenné rady v oblasti marketingu a obchodní strategie (www.youtube.com/watch?v=ilunYxDPTiw).

Skvělému umělci panu Josefu Zlámalovi za doporučení a rady týkající se prodeje umění a práce v této oblasti obecně (www.josef-zlamal.com).

Galerii Supice a Galerii U zlatého kohouta i jejich úžasným majitelkám, díky kterým se uskutečnily mé první výstavy, a se kterými doteď spolupracuji (galeriesupice.huu.czwww.guzk.eu).

Celému Sdružení výtvarníků České republiky, jehož jsem členem a zejména jeho předsedkyni paní Jaroslavě Jáněové, umělkyni a básnířce, kterou mám velmi rád (www.art-gallery.cz; www.art-gallery.cz/ukazky.aspx?ArtistId=95).

Mé veliké díky patří i mému kamarádovi Jaromíru Kanakovi za velkou pomoc při tvorbě těchto webových stránek (www.jaromirkanak.com).

Děkuji moc i mému kamarádovi výtvarníkovi Miroslavu Mlynářovi za spolupráci a za jeho cenné rady v oblasti okultismu a mystérií. Jeho stránky i ostatní internetové aktivity můžete navštívit kliknutím na tyto odkazy - https://www.facebook.com/mlynarmiroslav/

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Flickr