Úvod

14:42

Vážené dámy, vážení pánové, vážení návštěvníci;
jmenuji se Jan Hachran a rád bych Vás přivítal na svých stránkách. Jsem samostatný mladý malíř a výtvarník, který díky svému studiu židovsko – křesťanské mystiky, evropské esoterické tradice a historie vkládá do současného umění nový směr – mým cílem je vytvořit něco nového, krásného, tajemného, něco, co má v sobě mytologický příběh, a také něco, co člověka jako jednotlivce a tím i lidstvo jako celek, duchovně povznese. Můžete si vybrat jakékoliv mé dílo – každé je originální svým pohledem na svět, ale zároveň v sobě každé nese poselstvím o tom něčem velikém, tajemném a duchovním, co nás všechny převyšuje. Mé umění je novodobé, ale přeci jen zvláštní. Je spojené s moderním tiskem a využitím exklusivních materiálů jako například pravé zlato, drahokamy, paví peří atd.

Jedinečné zpracování nabízí sérii různých obrazů, avšak téměř žádný není osamocen, ale je součástí většího cyklu jiných obrazů, které s ním však souvisí a zároveň jeho význam doplňují a povyšují. Díla jsou vedena v positivním duchu a dávají energii svým obdivovatelům, neboť platí jednoduchá teorie, že když do nějaké věci vložíte obrovské množství práce, času a energie, tak tato energie následně z díla vyzařuje pro jiné lidi, kteří ji potřebují. Některé mé obrazy již mají své spokojené majitele, např. ve Švýcarsku.

Působivý a hodnotný formát rozjasní Váš byt, Vaši kancelář nebo jiné pracoviště. Pokud mu dopřejete nasvícení přímým světlem, rozzáří se navrstvené zlato a obraz vydá krásný efekt. Já osobně se věnuji spíše individuálně svobodné tvorbě, ale pracuji i na zakázku. Pokud byste měli zájem o obraz (ať již hotový, či zakázkový), o ilustrace pro Vaši knihu, či třeba o návrh loga pro Vaši firmu nebo o cokoliv jiného ve výtvarné oblasti, neváhejte mě kontaktovat.

Doufám, že se Vám mé stránky budou líbit, a že jejich procházení bude pro Vás příjemným zážitkem.

S úctou a přáním všeho nejlepšího
Jan Hachran


O mně

14:40

Narodil jsem se 7. 12. roku 1994 ve městě Ústí nad Labem v severozápadní části České republiky. Osobně věřím, že šťastná a duchovně silná čísla 7 a 12 nejsou v mém datu narození náhodou, a že to má nějaký hlubší smysl, a že díky nim mám ve svém životě velký úspěch, za který jsem obrovsky vděčný. Navíc numerologický součet všech číslic mého data narození dává dohromady číslo šest, kterému odpovídá tarotová karta milenci, která je většinou životním průvodcem lidem umělecky a výtvarně nadaným.

Poté jsem prožil díky svým úžasným rodičům velmi šťastné dětství, za což bych jim velmi rád poděkoval a doufám, že jim to jednou budu moci stejnou měrou vrátit. Ve všem mi totiž vždy pomáhali a byli mou velikou oporou. Na gymnáziu jsem byl bláznem do vědy a techniky, což mi díky vědeckým soutěžím, získalo i několik čestných uznání od několika významných osobností (oficiální poděkování od ministra školství České republiky pana Josefa Dobeše, či od hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové). Ve věku šestnácti let jsem se však nešťastně zamiloval do jedné spolužačky. Nebylo to nejspíše nic více než takové to prvotní poblouznění, ale i tak to dokázalo z velké části změnit můj pohled na svět jako takový. Zatímco předtím mi přišly věci racionální a iracionální jako dva nesmiřitelné protiklady, tak nyní jsem je začal vnímat jako dvě nerozlučné části jednoho celku. Je to nejspíše tím, že zamilovanost je jedním ze stavů, kdy se mění vnímání člověka, který má lidově řečeno hlavu v oblacích, ale přitom je konfrontován s materiálním světem. Začal jsem o tom více přemýšlet a postupem času se mým ideálem stalo renesanční spojení vědy, umění a mystiky, což mě v mé tvorbě, která začala jako obrázky pro dotyčnou slečnu, nasměrovalo na novou cestu, po níž se snažím vystoupat k něčemu duchovně vyššímu.

Můj zájem o evropskou esoterickou tradici a symboliku byl stále hlubší. Začal jsem tato témata ve svých dílech reflektovat čím dál tím častěji a zřetelněji, což nakonec vedlo k úplnému splynutí těchto dvou vášní v jednu jedinou. Díky tomu jsem vytvořil vlastní uměleckou filosofii a nakonec i svůj umělecký směr, který definoval mou tvorbu – nazval jsem ho MAGICKÝ ORNAMENTALISMUS. Za pouhé čtyři roky, co maluji a tvořím, jsem dosáhl poměrně významných úspěchů – má díla se nachází ve sbírkách úspěšných lidí z mé země i ze zahraničí, například ze Švýcarska a má tvorba zažívá čím dál tím větší zájem a popularitu, což byl i jeden ze stimulů, který mě vedl k vytvoření těchto stránek, jelikož bych se rád o svá díla podělil s co nejvíce lidmi z celého světa.                                                

Má filosofie

14:39

Poté co jsem se v 16 letech nešťastně zamiloval, jsem se rozhodl podívat na svět z jiné stránky. Předtím jsem byl člověkem spíše materiálním, který tomu, co neviděl, nevěřil a v tomhle ohledu uznával pouze platnost fyzikálních zákonů. Ovšem tato událost mě donutila se zamyslet. Řekl jsem si – co vlastně náš svět řídí a určuje jeho průběh a to, kam se budou ubírat naše životy? A v tom mi to došlo – vědecká názvosloví a poučky jsou odpovědí jen zčásti, popisují totiž pouze hmotu, která tento svět utváří – to, co řídí svět lidí a jednotlivé civilizace je v podstatě iracionální. Lidská společnost a i to, jak svůj život prožijeme, je založeno na mezilidských vztazích, na osobních sympatiích, na pocitu naděje, či zoufalství a také v neposlední řadě na štěstí a přízni osudu.

Když jsem dospěl k tomuto závěru, díky kterému jsem se dostal ke studiu evropské esoterické tradice, začal jsem vnímat několik znepokojujících věcí. Potkával jsem na ulici mnoho lidí, kteří se mi zdáli nešťastní, naštvaní, nespokojení nebo dokonce zle se tvářící - já sobně věřím novoplatónské myšlence, jenž říká, že lidé byli původně dokonalými božskými bytostmi, vrcholem Stvoření, ale díky prvotnímu hříchu Adama a Evy upadli do duchovně nižšího materiálního světa; od té doby by tedy nejvyšším úkolem člověka mělo být to, aby se všestraně rozvíjel, a aby se snažil po pomyslném duchovním žebříku vystoupat do vyšších sfér, kam lidská duše dříve patřila a stále přirozeně patří. Proto jsem se rozhodl, že se ostatním lidem pokusím v souladu se svými idejemi pomoci - spojím svůj zájem o mystiku se svým uměním a stanu se takovým alchymistou lidských srdcí, který stejně jako staří alchymisté čistili tajemnými postupy kovy tak dlouho, dokud nezískali kámen mudrců měnící vše v zářivé a čisté zlato, bude pomocí umění a magických symbolů čistit lidské duše, dokud se nestanou duchovně zářivými a čistými jako ono zlato.

Začal jsem tedy hodně pracovat – na sobě samém i na svých dílech a vymyslel jsem vlastní umělecký směr – MAGICKÝ ORNAMENTALISMUS a vypracoval celou jeho filosofii. Do záhlaví stránky jsem též kromě jiných úmyslně umístil i alchymistické heslo Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, které znamená v překladu: Navštiv nitro země, očištěním najdeš skrytý kámen. Jeho význam a poselství je jasné – nahlédněme do svého nitra a hledejme v nás to nejlepší.

Výtvarné práce

14:38

Na těchto stránkách naleznete veškerou mou tvorbu rozdělenou do několika okruhů (viz. menu v horní liště). Jsem člověkem, který své práce rád dává do širších souvislostí, které vytváří větší tématické cykly a seskupení, jenž mají svou jednotící myšlenku. Podle příslušnosti k těmto cyklům jsou zde na stránkách i řazeny (např. Historia symbolica, HRDOST, VÍRA, TRADICE, Designové dámské šátky). Práce, které jsou samostatné a do žádného takto vymezeného okruhu nepatří, jsou sdruženy do kategorií buď na základě formy (Ilustrace a grafika) nebo použité techniky a materiálu (Práce se sklem).

  • Historia symbolica - cyklus 57 mystických obrazů vytvořených technikou sítotisku na zlatou fólii, které budou zobrazovat duchovní cestu lidstva od stvoření světa a zahrady Eden až po Apokalypsu a Nový Jeruzalém
  • HRDOST, VÍRA, TRADICE - cyklus pánských i dámských doplňků s tradiční a vlasteneckou symbolikou
  • Designové dámské šátky - cyklus unikátních šátků pro ženy s tématikou ženských bohyní starověku
  • Ilustrace a grafika - zde naleznete mé knižní ilustrace, umělecké vizualizace, loga i jiné grafické práce
  • Práce se sklem - na této stránce jsou mé počiny na poli designu skla
  • Rodinné obrazy a portréty - v tomto oddílu si můžete prohlédnout zakázkové práce portrétující jednotlivé osoby nebo rodiny

Magický ornamentalismus

14:37

Pokud si mé stránky pročtete podrobněji, tak jste určitě několikrát narazili na slovní spojení magický ornamentalismus. A co to vlastně ten magický ornamentalismus je? Jedná se o můj vlastní umělecký směr, kterým jsem v podstatě zastřešil svůj výtvarný projev. Název byl záměrně zvolen tak, aby vystihoval nejen jeho věcnou a vizuální stránku, ale i jeho duchovní a filozofický rozměr, který považuji za stejně důležitý. Zároveň s tím ale vyvstala otázka jakými základními tezemi svůj styl definovat, a proto jsem se zamyslel a vytyčil těchto 7 základních pilířů, které ohraničují kulturní území magického ornamentalismu:

1) Vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy: světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha
2) vytváření pěkných a esteticky hodnotných věcí
3) spojení mystiky a duchovna s uměním
4) alchymistický pokus o přeměnu a všeobecné povznesení lidstva jako celku
5) ochrana a rozvíjení židovsko – křesťanko – antické kultury
6) snaha o to, aby všechny předměty, které člověka obklopují byly esteticky co nejhodnotnější, a aby spolu co nejvíce souznily
7) podpora vlasteneckých hodnot a reflexe vlasteneckých témat v umění


Kromě těchto základních bodů jsem chtěl vytvořit i heslo, které by celou mojí tvorbu v jedné větě charakterizovalo. Nakonec jsem na něj jakoby vnuknutím po návštěvě kostela sv. Mikuláše přišel a následně si ho nechal od našeho milého latináře z lékařské fakulty pana Kocka přeložit do latiny.
To heslo zní: „Ars scintilla pulchra est ex corde humano fulgore divino inspirationis excusa.
Česky: „Umění je krásná jiskra vykřesaná z lidského srdce Božským bleskem inspirace.
Doufám, že i vám budou tyto teze sympatické - pokud ano a budete mít chuť, můžete mi napsat i své podněty a nápady, budu za to moc rád. Určitě je zde také třeba zmínit, že po určité době, kdy jsem tyto myšlenky propagoval, se ke mně rozhodl připojit i skvělý básník Jakub Křelina, se kterým se nyní snažíme magický ornamentalismus společnými silami rozvíjet. Jinak na facebooku můžete přímo sledovat i samostatnou stránku magického ornamentalismu 👉 https://www.facebook.com/magickyornamentalismus/ 
S úctou a přáním všeho nejlepšího
Jan Hachran
Znak magického ornamentalismu:

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Flickr