Lóže U Plamenné Orlice


Jako výtvarník ve své práci vycházím z mýtů, legend a duchovní tradice naší civilizace a různých vlivů, které jí utvářely. A to jak z těch exoterních, tak i ezoterních. Od Lóže U Plamenné Orlice, která se volně zabývá dílem jednoho z nejvýznamnějších okultistů 20. století Aleistera Crowleyho a jeho Thelemou, ale čerpá inspiraci i od Hermetického řádu Zlatý úsvit, Ordo Templi Orientis nebo Fraternitas Saturni, jsem dostal zakázku na vytvoření několika lóžových insignií včetně praporu a magické pečeti. Kromě zadané symboliky a v některých případech i barevnosti jsem v podstatě měl volnou ruku, tudíž byla celá práce dosti tvůrčí a velice mě bavila; rozhodl jsem se jí proto věnovat samostatnou část mých webových stránek. Pokud vás zajímá něco více o této lóži, tak níže přikládám její oficiální úvodní text.

"Lóže U Plamenné Orlice vznikla v roce 2017 na popud vzmáhajícího se duchovního proudu, jehož příliv v současné době vyživuje okultní dění v Českých zemích. Cítíme se býti součástí tohoto toku vědění a moudrosti, který hodláme dále podporovat svým odhodláním pracovat na sobě samých a využívat jej pro dobro naše i ostatních. 

Máme zájem být uskupením pracujícím na poli teorie i praxe okultních věd. V těchto pak spatřujeme cestu vedoucí do svatyně gnóze, kde se prolíná mikrokosmos s makrokosmem v jednotě Velkého díla. Tato cesta však není určena všem, neb nutně vyžaduje změnu myšlení a jednání, kterou mnozí nejsou s to přijmout. Na druhou stranu je určena všem, kteří shodili ze svých očí pásku dogmatického myšlení a kráčí tak ke světlu jako skuteční vědci a objevitelé. 

Dnes je naše lóže jedinou organizací v České kotlině, která oficiálně přijala zákon Thelema jakožto identifikátora nynějšího hlavního proudu v západní esoterické tradici. Nicméně jsme svébytným shromážděním mužů a žen, kteří nejsou součástí žádného zastřešujího řádu nebo velkolóže. Z ostatních tradic a spolků, ať už zahraničních nebo domácích, si však bereme to nejlepší a snažíme se jejich práci dále rozvíjet a prohlubovat. "

fr. L.e.T.O., VIII° L.U.P.O.

Prapor magické Lóže U Plamenné Orlice

Magická pečeť Lóže U Plamenné Orlice

Všechny obrázky jsou pod licencemi GFDL a CC-BY-SA 3.0

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Flickr