Římské listy

Časopis nového Aeónu, bafometova pochodeň přicházejícího věku, apoštol vědeckého iluminismu a předvoj nového Římského Impéria!

Římské listy jsou připravovaným projektem internetových novin či časopisu, který bude sloužit k prezentaci myšelenek, postojů a umění magických ornamentalistů, a který svým čtenářům nabídne zajímavosti z oblasti kultury, umění, vědy, mystiky, hermetismu, historie, ale i informace o aktuálním společenském dění a pohled na politiku z národní a tradicionalistické perspektivy.

Kromě toho budou též platformou, která na svých stránkách nabídne prostor pro celkovou prezentaci magických ornamentalistů a jejich prací, a to včetně e - shopu, ve kterém budeme svá díla prodávat. Pokud jste výtvarník, naše myšlenky jsou Vám sympatické a máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás jakkoliv kontaktovat.

Náš magazín se bude řídit 7 jednoduchými filosofickými pilíři:
1) chceme vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy: světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha
2) podporujeme výtvarníky, kteří se snaží vytvářet pěkné a esteticky hodnotné věci
3) usilujeme o spojení mystiky, symbolismu a duchovna s uměním
4) pokoušíme se o alchymistickou přeměnu lidské duše a všeobecné povznesení lidstva jako celku
5) chráníme a rozvíjíme židovsko – křesťanko – antickou kulturu a snažíme se jí přiblížit všem lidem na světě, kteří o ní projeví zájem
6) snažíme se, aby všechny předměty, které člověka obklopují, byly esteticky co nejhodnotnější, aby spolu co nejvíce souznily, a aby si lidé byli vědomi jejich skryté magické symboliky
7) podporujeme vlastenecké hodnoty a reflexi vlasteneckých témat v umění

Na závěr zbývá si pouze přát, aby se vám v budoucnu náš časopis líbil a byl pro vás poučením, zábavou i inspirací :-) V současné době na jeho přípravě intenzivně pracujeme - jakmile bude hotový, určitě sem dám odkaz, proklik a budu vás informovat :-)

SENATUS POPULUS QUE ROMANUS! MEMENTO MORI 💀! IN HOC SIGNO ♰ VINCES!

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Flickr